skip to Main Content

Opartisk värdering 

Värdering av bolag behövs inför företagsöverlåtelser, konkurser eller vid värdering för att lösa ut delägare, inför boutredningar och bodelningar.  Eller du behöver ett lagervärde alternativt ett värde på anläggningstillgångarna.

Andra uppdrag vi utför är värdering av båtar, värdering av byggprojekt och fastigheter, värdering av större maskiner.

Opartisk värdering

Du behover en opartisk värdering för kreditlån eller leasing försäkringsvärde värdering vid obestånd m.m.

Våra förordnade och opartiske besiktningsman är godkända av Sveriges Handelskamrar. Läs mera

och samverkar i Vardego som är ett rikstäckande och etablerat nätverk av besiktningsmän över hela Sverige.

 

Värdering med personligt förordnande 

Eftersom förordnandet är ett personligt förtroendeuppdrag är det bara enskilda personer som får detta, inte företag eller organisationer. En besiktnings-/ värderingsperson måste uppträda på ett sätt som gör att riskerna för missbruk av hans/hennes förordnande undviks t.ex. genom att se till att de blanketter som Sveriges Handelskamrar tillhandahållit inte används av någon annan.

 

Skriftliga värderingsutlåtanden 

Skriftligt värderingar och ututlåtande ska alltid vara utfärdat på en av Sveriges Handelskamrars färdigtrycka blanketter.Av utlåtandet ska bland annat framgå vilket uppdrag som erhållits och syftet med besiktningen/ värderingen. Besiktningen/ värderingen ska dokumenteras noga. Det ska bl.a. uppges om angivet värde är inklusive eller exklusive mervärdesskatt.

Back To Top