skip to Main Content

 Sälja bolaget – Ägarskifte

Generationsskifte blir förr eller senare aktuell för familjer som äger och driver ett företag. Att överföra ägande och ledning till nästa generation i familjen i ett ägarskifte eller sälja bolaget till anställda i bolaget är inte helt enkelt. Förr var det vanligt att småföretag gick vidare till nästa generation inom familjen när grundaren gick i pension. Idag sker detta hos allt färre företag (25–40 procent) – i stället söker man en köpare utanför familjen som vill köpa bolaget.

Att sälja företaget ställer krav på både köpare, säljare och de rådgivare som ska hjälpa till vid ett ägarskifte. Det är inför en bolagsförsäljning eller ägarskifte en värdering är viktig. Värderingen underlättar för ett bra prospekt vid förmedling av bolaget

Vid en företagsförmedling är det också viktigt att de nya ägarna är tydliga i vad de vill med ägandet och engagemanget i det överlåtna bolaget. Det kan här finnas behov av att ha en extern rådgivare engagerad en period.

 

Dressa företaget för försäljning

Hur ger man sitt företag bra förutsättningar inför en försäljning?

Förberedelserna är A och O  – vare sig du redan går i tankar nu att sälja företaget eller om du har ett par år kvar till. Fundera på när ni som ägare vill att försäljningen av bolaget sker och varför ni vill sälja bolaget. Kommer ni att finnas kvar i verksamheten och har ser bolagets ledningssystem ut. Är bolaget ägarlett eller fins ledningsgrupp eller nyckelpersonal. Definiera nuläge och börläge och sätt en tidsplan. 

Ofta kan det finnas behov av att leda och utveckla processer och rutiner i bolaget som inte är ägarledda utan istället i form av en extern rådgivare. Det finns säkert behov att marknadsföra bolaget effektivare för att öka omsättning. Det finns säkert behov av att öka lönsamhet för att få bättre betalt när man skall sälja bolaget.

Back To Top