skip to Main Content
Öka värdet på bolaget

Värdera bolaget

En företagsvärdering är inte helt lätt att göra själv och det är vara läge att ta kontakt med en värderingsman eller en kunnig konsult som vet vad de talar om. Det är många olika faktorer som påverkar värdet och dessutom så är det i slutändan inte värdet för dig som är det avgörande, utan för köparen. För en intressent kan företagets värde vara ett, medans för någon annan är ditt bolag värt helt andra summor. Bolagets värde är således beroende av vilket scenario som är det valda  som t ex överlåtelse till personalen, till nästa generation i familjen, till konkurrenten eller en strategisk partner. Och du ska självklart se till att du har gjort vad du kan för att få en hög avkastning som är möjligt när du säljer ditt företag och en rättvis avkastning vid ägarskifte inom familjen.

En välförberedd företagsöverlåtelse ökar inte bara värdet på företaget, det gör det även lättare för köparen att ta över vilket gör att du snabbare kan lämna över tyglarna.

Vad påverkar då företagets värde:

 • Organisation: Ägare/företagsledningens roll, nyckelpersoner, åldersstruktur, kompetensstruktur, etc.
 • Omvärldssituation: Konjunkturer, marknadsförändringar, lagstiftningar, etc.
 • Finansiella faktorer: Resultat, soliditet, kassaflöde, investeringssituation, tillväxt, etc.
 • Affärsmässig logik: Affärsidé, produkter, företagets position, patent, metodik, produktionsteknik, kunder, marknader, etc.
 • Administration: Kunskap och dokumentation om var och varför resultat genereras.
 • Vem som är köpare: Finansiell-, industriell-, privat köpare, vilka synergier som kan uppstå vid en affärsöverlåtelse, etc.

Hur du kan påverka företagsvärdet inför företagsöverlåtelsen:

 • Timing – konjunktur och andra faktorer kan påverka värdet.
 • Genom att invänta resultat av strategiska investeringar och utveckla bolagets inneboende potential.
 • Skär ner på kostnader – vid en närmare titt finns det i stort sett alltid onödiga utgifter. Det ökar värdet vid en affärsöverlåtelse.
 • Utveckla en stark organisation – undvik beroende av nyckelpersoner och dokumentera arbetsrutiner och flöden så nästa person enkelt kan ta över.
 • Upprätta strategiska dokument och affärsplan – Vad skiljer ditt företag från konkurrenternas.
 • Knyt till dig strategiska partners och lyft fram dem och deras värde för ditt företag.
 • Cashflow och pengar – hur tjänar ni pengarna?
 • Skattemässiga åtgärder – ägarbolag m m.
 • Din vision och erfarenhet – även om du har gjort ditt samtidigt som köparen säkert har egna idéer och målsättningar så kan din erfarenhet och eventuella outnyttjade idéer vara mycket värda vid en företagsöverlåtelse. Förmedla dessa som scenarion klara och tydliga i ett prospekt eller erbjud dig att vara med en tid för att implementera dina idéer.
 • Ett snyggt prospekt och ordning och reda – papper och andra dokument ska vara i sin ordning men även en ny hemsida och uppfräschning av andra detaljer kan påverka ett företags värde inför en företagsöverlåtelse.

Lycka till med företagsöverlåtelsen och välkommen att boka ett möte.

Back To Top