skip to Main Content

Operativt kompetensstöd bättre än styrelse?

Är ditt bolag styrt av dig som ägare och det saknas ägardirektiv och arbetsordning för styrelsen.

Det är enklare att sammankoppla ett advisory board som ett komplement till den ordinarie styrelsen eller istället för. Ett ledningsråd, en grupp vars funktion är rådgivande till ledningen eller företagets ägare. Det är ett bra alternativ att plocka in externa ledamöter men samtidigt få externa reflektioner och meningar för att vidareutveckla sina affärer och bolaget.

Ett advisory board ger flera av fördelarna som en bolagsstyrelse erbjuder, men med färre förpliktelser och helt enkelt mindre krångel.

Ett advisory board (eller ledningsråd som det ibland kallas på svenska) är också ett sätt att attrahera kompetensen, utan att dessa behöver ta ansvar för företagets beslut på samma sätt som en genom ett styrelseengagemang. Personerna i en advisory board kan ha erfarenhet från branschen, ha gjort tillväxtresan själv, controllererfarenhet eller tidigare ekonomichef från att utvecklat andra affärer i den riktning som företaget vill ta eller helt enkelt vara bra på att öppna nya dörrar och nätverk.

Vilken ersättning är då rimlig?

Ersättning till ledningsrådet varierar beroende på omfattning och vad man vill få ut av upplägget, men vanligt är en konsultersättning per möte och att man exempelvis bestämmer 4 möten per år.

Det finns också lösningar där företaget vill knyta an starkare med advisory-nätverket och erbjuda dem en möjlighet att köpa in sig till en liten del, men det är upp till företaget. Man bör helt enkelt ta dialogen med respektive medlem i rådet och också ta råd av experter (det finns duktiga rådgivare att fråga på erkända byråer).

Viktigt oavsett upplägget är att du eller utsedd ordförande inför möten skickar ut en dagordning(exempelvis: föregående protokoll, framtida mål, ekonomi/nyckeltal, marknad/försäljning och tid för nästa möte) så att tiden sedan kan hanteras effektivt.

Ledningsrådet är då bättre förberedda och kan brainstorma affärsmöjligheter och sätt att komma vidare. Det är viktigt att lyssna på deras råd med eftertänksamhet – du har ju tagit dit resurserna för att utvecklas och för att vidareutveckla affärerna.

För att hitta ett ledningsråd bör man först fundera på vilka profiler som kompletterar ledningen och vad man vill få ut att samarbeta med dem. Två till fem personer är en lämplig storlek för ledningsrådet. Personerna kan som är lämpliga kandidater kan man hitta såväl “online som offline”; dvs man noggrannhet kan man söka såväl på linkedin, lokala affärsträffar eller genom befintliga kontakter.

6 tips inför att starta upp med en advisory board

  • Planera – sätt upp mål och syfte och ha tydliga agendor. Kvartalsvisa och periodvis månadsvisa möten kan vara lämpligt för de flesta företag. Första steget är en grovplanering för mötena. Ekonomi bör dock vara en stående punkt, men för övrigt kan det vara klokt att ha ett tema för varje möte utifrån verksamhetsåret.
  • Var helt prestigelös. Rådets kanske viktigaste roll är att ifrågasätta idéer till problemlösning och visa på nya alternativa handlingsalternativ. Du bör betrakta detta som möjligheter snarare än hot.
  • Kolla bland nätverken och våga fråga de rådgivare du känner: Fundera över vilka du har förtroende för. Vilka skulle kunna tillföra något i arbetet? Två fasta externa ledamöter är ofta en bra utgångspunkt, sedan kan man alltid också adjungera personer med specifika kompetenser vid enskilda möten (beroende på temat).
  • Vilka förväntningar? Sätt tydliga förväntningar och var tydlig från början vad du förväntar dig av gruppen och dess arbete. Men var samtidigt öppen för inspel från gruppen. De kan ha värdefull input som du överhuvudtaget inte har tänkt på.
  • Tystnadsplikt – Skriv ett sekretessavtal. I ett styrelseråd omfattas “ledamöterna” inte formellt av tystnadsplikt. Men det är trots allt en förutsättning för ett ömsesidigt förtroende och att ha “högt i tak”.
  • Utvärdera och omvärdera. När verksamhetsåret går mot sitt slut bör man avsluta med en utvärdering. Behöver ni ändra på något? Möjligen är det dags att byta ut någon eller några av ledamöterna, det som var rätt att påbörja när ni initierade samarbetet kan mycket väl vara avklarat.

Välkommen att boka ett fritt första möte!

Back To Top