skip to Main Content
Använd kompetenta och erfarna konsulter för tillväxt och för exit

Företagsrådgivning för ett ökat resultat och värde.

Vår kompetens omfattar allt från värdering, företagsrådgivning, rådgivning i att marknadsföra bolaget och att öka lönsamhet i bolaget, värdering och  företagsförmedling.

Ditt bolag och de erbjudanden som ingår i affärsmodellen kanske kräver uppdaterad varumärkesstrategi, ledningssystem med ordning och reda, affärsutveckling, marknadsföring och försäljning.

Vi tillför kompetens och erfarenhet med driv och fart blandat med råd och stöd och skapar tillväxt och ökade resultat.

Säg inte tusen tack – det tar ungefär 22 minuter

Carl Rendahl

Värdering / förmedling

Vid värdering går vi igenom hela företaget med affärsmodell, tillgångar, skulder, lönsamhet, marknad, varulager, inventarier, kundstock, marknad och bransch, patent, ev fastighet och anger ett realistiskt försäljningsvärde ledande nyckelpersoner arbetar vidare och där de inte kommer att finnas med efter förvärv.

Vi kan hjälpa dig med försäljning av bolaget och genom värderingen känner vi bolaget och dig väl för att effektivt förmedla företaget. Du väljer hur du vill att vi agerar med försäljningen av ditt bolag. Dvs om du vill att vi söker en strategisk partner eller om vi kan publicera försäljningen öppet.

Företagsrådgivning

Comitus filosofi är att öka värdet i bolaget med att tillföra kunskap och vara en strategisk partner för styrelse, ledningsgrupp eller enskild rådgivare till VD eller marknadschef och öka affärsnyttan genom att utveckla ert erbjudande till era kunder, snabbare och mera pricksäkert. 

Vårt sätt att lösa detta bygger på konsultens erfarenhet och strategiska och taktiska  spetskompetens, och att arbeta utifrån ditt bolags behov av kompetensprofil.

Alla kan inte allt

Lucilius

Tillväxt

Comitus kombinerar sakkompetens inom företagsledning, marknadsföring och försäljning ,affärs och tjänste/produkt-utveckling med  lång och gedigen erfarenhet av att ha hanterat liknande frågor förut inom ett flertal branscher. Denna kombination av klokskap och magkänsla drar du nytta av när du jobbar med oss, oavsett om det rör ditt företags utmaningar eller ditt eget ägande

Konsten att tråka ut är att berätta allt

Voltaire

Marknadsföring

Marknadsföring och klokare kommunikation kan yttra sig i form av produktutveckling, en uppdaterad affärsplan eller någon helt annan typ av aktivitet,  kort sagt ett klokare sätt att marknadsföra bolaget som gör det som leder till att målen nås. 

Det handlar inte om att ta genvägar, snarare tvärtom. Klokare kommunikation börjar vid en insikt att vilja mera för sin verksamhet, dess personal, dess produkter/tjänster och varar tills målet är uppnått.

Back To Top