skip to Main Content
Management att hyra

Vår kompetens omfattar allt från affärsrådgivning, strategiska val för VD eller ledning, varumärkesstrategi och affärsutveckling till PR, marknadsföring och försäljning med driv och fart blandat med taktiskt understöd av marknadsföring och kampanjarbete där försäljning arbetar i symbios med varandra och skapar tillväxt och ökade resultat.

Säg inte tusen tack – det tar ungefär 22 minuter

Carl Rendahl

Styrelsearbete komptensstöd

Comitus filosofi är att tillföra kunskap för att förbättra och vara en strategisk partner för styrelse, ledningsgrupp eller enskild rådgivare till VD eller marknadschef, produktchef, servicechef etc. och ge våra kunder konkreta och kloka råd och öka affärsnyttan genom att utveckla ert erbjudande till era kunder, snabbare och mera pricksäkert. 

Vårt sätt att lösa detta bygger på konsultens erfarenhet och strategiska och taktiska  spetskompetens, och att arbeta utifrån ditt bolags behov av kompetensprofil.

Alla kan inte allt

Lucilius

Växa och utvecklas

Comitus kombinerar vår sakkompetens inom företagsledning, marknadsföring och försäljning ,affärs och tjänste/produkt-utveckling med  lång och gedigen erfarenhet av att ha hanterat liknande frågor förut inom ett flertal branscher. Denna kombination av klokskap och magkänsla drar du nytta av när du jobbar med oss, oavsett om det rör ditt företags utmaningar eller ditt eget ägande

Konsten att tråka ut är att berätta allt

Voltaire

Kommunicera effektivare

Klokare kommunikation kan yttra sig i form av produktutveckling, en ny affärsplan eller någon helt annan typ av aktivitet, i form av en kampanj med annons, en videofilm, en hemsida eller en mobillösning, kort sagt ett klokare sätt  som gör det som leder till att målen nås. 

Det handlar inte om att ta genvägar, snarare tvärtom. Att kommunicera effektivare förutsätter att man känner sina kunder – och framför allt deras kunder. Det bygger på att man förstår kunden och kundens affär – och att man kan omsätta klokskap i en effektivare kommunikation. Klokare kommunikation börjar vid en insikt att vilja mera för sin verksamhet, dess personal, dess produkter/tjänster och varar tills målet är uppnått.

Att kommunicera klokare gör vi genom att närma oss människor när vi är välkomna, på deras villkor och på ett sätt som de uppfattar som seriöst. Att integrera kommunikationen i sociala medier är inte nödvändigt en annonsering utan en tjänst med något som mottagaren kan ha nytta av

Till sist vill vi dela med oss av våra honnörsord

Engagemang, lyhördhet och tydlighet

Back To Top