skip to Main Content

Företagsutveckling och rådgivning

Från ett litet bolag 2009 till ett bolag rustat för tillväxt.

Lennart Dahl har från start 2013 sett verksamheten och dess flöden. Det har varit ett bra kompetensstöd för mig som ägare och ledare i bolaget. Utmärkande med företagsutveckling är att snabbt och konsekvent komma med förslag til handfasta åtgärder.

Införande av ett nytt ledningsystem enl ISO 9001:2015  helt anpassat till bolagets verksamhet och flöden har blivit mycket bra. Det var på en nivå som jag först inte såg och får nu cred av våra kunder som Volvo och VBG med flera.

Vision, affärsidé, ledord och mål för lönsamhetsstyrning är tillförda 2019. Flera gånger per år träffas vi för avstämning. Det  är värdefullt med en erfaren rådgivare för helheten och att styra mot nya mål för tillväxt.

Läs mera om bolaget, klicka här

Kontakta oss

Back To Top