skip to Main Content

Opartisk värdering eller opartisk besiktning ?

Söker du en värdering av bolaget inför företagsöverlåtelser, konkurser eller vid värdering för att lösa ut delägare, inför boutredningar och bodelningar, eller du behöver ett lagervärde alternativt ett värde på anläggningstillgångarna.

Du söker kanske värdering av båtar, byggprojekt, fastigheter eller större maskiner.

Du behover en opartisk värdering för kreditlån eller leasing försäkringsvärde värdering vid obestånd m.m.

Opartisk värdering

Vår förordnade och opartiske besiktningsman är godkända av Sveriges Handelskamrar. Läs mera

och samverkar i Vardego som är ett rikstäckande och etablerat nätverk av besiktningsmän över hela Sverige.

 

Personligt förordnande 

Eftersom förordnandet är ett personligt förtroendeuppdrag är det bara enskilda personer som får detta, inte företag eller organisationer. En besiktnings-/ värderingsperson måste uppträda på ett sätt som gör att riskerna för missbruk av hans/hennes förordnande undviks t.ex. genom att se till att de blanketter som Sveriges Handelskamrar tillhandahållit inte används av någon annan.

 

Skriftliga utlåtanden 

Skriftligt utlåtande ska alltid vara utfärdat på en av Sveriges Handelskamrars färdigtrycka blanketter.Av utlåtandet ska bland annat framgå vilket uppdrag som erhållits och syftet med besiktningen/ värderingen. Besiktningen/ värderingen ska dokumenteras noga. Det ska bl.a. uppges om angivet värde är inklusive eller exklusive mervärdesskatt.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Back To Top