skip to Main Content
Vi erbjuder värdering, företagsrådgivning och förmedlar bolag.

Klok Marknadsföring

Marknadsföring och klokare kommunikation kan yttra sig i form av produktutveckling, en uppdaterad affärsplan eller någon helt annan typ av aktivitet,  kort sagt ett klokare sätt att marknadsföra bolaget som gör det som leder till att målen nås. 

Det handlar inte om att ta genvägar, snarare tvärtom. Klokare kommunikation börjar vid en insikt att vilja mera för sin verksamhet, dess personal, dess produkter/tjänster och varar tills målet är uppnått.

 

Att växa och utvecklas

Med goda råd ger vi dig bättre och kloka beslutsunderlag och våra kloka verktyg och metoder frigör tid som du kan ägna åt kärnverksamheten.

Comitus kombinerar vår sakkompetens och gedigen erfarenhet av att ha hanterat bolagsfrågor förut inom ett flertal branscher. Denna kombination av klokskap och magkänsla drar du nytta av när du jobbar med oss, oavsett om det rör ditt företags utmaningar eller ditt eget ägande.

Som företagsledare har du säkert en ambition att verksamheten ska växa och utvecklas.  För vissa bolag kanske det viktigaste är att växa omsättningsmässigt eller i antal anställda.

För andra handlar det o att sälja bolaget och göra exit för bolagets fortsättning i anan regi.

För en tredje kan det handla om att utveckla produktportföljen, innovationsförmågan eller medarbetarnas kompetens. Leder du en organisation med ett etiskt förhållningssätt kanske ditt fokus ligger på att bidra till ett hållbart växande samhälle.

Back To Top